Наші заходи

Зустріч з Іриною Кіркіною в рамках проекту IMC-Ukraine "Зустріч з персоною"

3 квітня о 19:00 зустріч з  Іриною Кіркіною в рамках проекту "Зустріч з персоною"

"Зустріч з персоною" - новий формат від Всеукраїнської Асоціації Консультантів з Управління. Це формат довірчої розмови з консультантом, якій має значний досвід в консалтингу. На зустрічі консультант ділитиметься своїм досвідом, своїми успіхами та повчальними невдачами. Це розмова про деякі важливі життєві нюанси, що знаходяться поза методів або інструментів, але здійснюють величезний вплив на особистість та її професійні успіхи, створюють Персону та безцінний досвід наших колег.

 

 

Темою зустрічі буде «Цінності та етика консалтингу в В2В на прикладі реальних кейсів»

«Один із стилів співчутливого лідерства – це провідник,

що супроводжує тих, хто знаходиться під його опікою,

визначаючий, якими будуть удачі і невдачі на майбутньому шляху»

(Далай Лама).

Про що ми будемо з вами спілкуватися:
• Професійний образ світу бізнес-консультанта і як він формується.
• Сенс і етика консалтингу в В2В на прикладі реальних кейсів:
 «Хто займе це крісло?» (як ми допомогли вибрати директора направлення в ГК Кернел).
 «Створення Корпоративного Університету «під ключ» (як ми реалізували цей проект).

 

Час проведення

03.04

Місце проведення

 
м. Київ, вул. Панківська, 14 
 

Курс "Менеджер з персоналу"

10 квітня

 Курс «Менеджер з персоналу»

Модуль 1 «Основи HR-менеджменту»

 (4 год)

Мета: учасники отримають базові знання та цілісне уявлення про систему управління персоналом: інструментах, методах і підходах в роботі. Навчаться використовувати інструменти на практиці.

Цільова аудиторія

 • менеджери по персоналу - початківці, які хочуть систематизувати свій досвід і отримати нові знання;
 • інспектори з кадрів, які бажають розширити знання і отримати посаду менеджера з персоналу;
 • власники, керівники, для яких важливі знання та навички технології управління персоналом.

Програма

1. Введення в систему управління персоналом

 • З чого складається система управління персоналом.
 • Завдання управління персоналом.
 • Місце і роль управління персоналом в стратегії розвитку компанії.
 • HRM бізнес-процеси.
 • HR-метрики.

2. Кадрова служба

 • Місце кадрової служби в системі управління персоналом і структурі компанії. Завдання і відповідальність.
 • Основні нормативні документи, що регламентують кадрову роботу
 • Кадровий аудит.
 • Внутрішні регламентуючі документи по роботі з персоналом (положення про кадрову службу, посадові інструкції та ін.).

3. Організаційна структура підприємства

 • Призначення структури в побудову системи управління правління персоналом.
 • Практична робота по формуванню організаційної структури підприємства.

4. Штатний розклад

 • Призначення, особливості складання, і затвердження штатного розкладу.
 • Внесення змін.
 • Практична робота по складанню штатного розкладу.

5. Розвиток персоналу

 • Оцінка потреби в навчанні.
 • Планування розвитку та бюджет.
 • Форми, методи та інструменти навчання і розвитку персоналу їх призначення і особливості застосування.
 • Вибір провайдерів навчання.
 • Як скоротити бюджет на навчання без втрати якості.

6. Безкоштовні інструменти навчання

 • Мотивація.
 • Мета і методи мотивації.
 • Внутрішня мотивація.
 • Нематеріальна мотивація її види та особливості застосування.
 • Чим мотивувати різні категорії персоналу.
 • Інструменти матеріальної мотивації.

7. Оцінка персоналу

 • Суть і завдання.
 • Процедури проведення оцінки.
 • Атестація - завдання, етапи та методи проведення.
 • Документи необхідні для проведення атестації.
 • Результати оцінки.
 • Кадровий резерв - формування та робота з кадровим резервом.

8. Звільнення

 • Роль HR менеджера в процесі звільнення.
 • Причини, за якими працівники залишають компанію.
 • Як утримувати цінних працівників?
 • Вихідні інтерв'ю.

Курс «Менеджер з персоналу»

Модуль 2 «Технологія підбору персоналу»

 (6 год)

Мета: Ви дізнаєтеся про методи підбору персоналу, про принципи побудови системи адаптації, а також познайомитеся з ефективними інструментами і навчитеся їх використовувати їх на практиці.

Програма

1. Підбір персоналу

 • Планування потреби в персоналі
 • Етапи відбору та підбору персоналу
 • Заявка на підбір персоналу
 • Використання компетенцій при підборі персоналу (матриця компетенцій)
 • Складання профілю ідеального кандидата
 • Ефективне оголошення
 • Джерела і методи професійного пошуку персоналу
 • Призначення прямого пошуку і Head hunting
 • Побудова взаємодії з керівниками при підборі персоналу

2. Методи відбору персоналу

 • Використання кейсів і тестів при відборі персоналу
 • Інтерв'ю - види, структура, етапи
 • 3 обов'язкові умови для постановки правильних запитань на інтерв'ю
 • Як будувати відкриті питання
 • Методи розвитку навику активного слухання
 • Типи кандидатів
 •  Як працювати з статусними кандидатами
 • Закінчення підбору. Пропозиції щодо роботи
 • Практична робота як задавати цільові питання на інтерв'ю

3. Адаптація персоналу

 • Вихід на роботу. Організація робочого місця
 • Види і методи адаптації
 • Випробувальний термін та етапи адаптації
 • 4 інструменти для якісної адаптації нових працівників
 • Як зменшити плинність персоналу?
 • Написання плану адаптації менеджера з продажу

Курс «Менеджер з персоналу»

Модуль 3 «Управління ризиками в кадровому діловодстві»

 (10 год)

Мета: Даний модуль допоможе кадровому співробітникові розібратися в кадрових питаннях, а також провести аудит своєї роботи.Учасники отримають комплект документів, які необхідні в повсякденній роботі відділу кадрів. У комплект входить: зразки наказів, посадових інструкцій, положень, форми облікової документації, типові інструкції, зразки документів для організації ефективної роботи кадрової служби.

Кадрове діловодство - одне з найважливіших напрямків в роботі будь-якої організації. Без знання основ кадрового діловодства неможливо ефективно працювати з персоналом (приймати, переводити, звільняти і т.д.).Адже будь-який збій в роботі відділу кадрів може привести до проблем в організації (наприклад, до штрафів і множиннихперевірок).Тільки знаючи основні правила кадрового діловодства,можна скласти документ, який буде мати юридичну силу.

Програма

1. Кадрова служба

 • Основні нормативні документи, що регламентують кадрову роботу.
 • Кадровий аудит.

2. Штатний розклад

 • Аналіз та актуалізація штатного розкладу (форма штатного розкладу, внесення змін).

3. Колективний договір

 • Сторони колективного договору, призначення, зміст і термін дії.
 • Процедура розробки, підписання та реєстрації колективного договору.
 • Відповідальність сторін.

4. Документи з обліку кадрів

 • Картка П2.
 • Особиста справа працівника.
 • Ведення кадрових журналів.
 • Терміни зберігання кадрових документів.

5. Трудовий договір

 • Види трудових договорів.
 • Особливості застосування контрактної форми трудового договору.
 • Трудові та цивільно-правові договори відмінності і практика застосування.
 • Документи, необхідні при оформленні на роботу.
 • Процедура прийому нового працівника.
 • Практична робота з прийому на роботу.

6. Правила ведення трудових книжок працівників

 • Класифікатор професій правила використання.
 • Трудова книжка особливості заповнення розділів трудової книжки.
 • Інструкція з ведення трудових книжок.
 • Первинне оформлення трудових книжок.
 • Правила внесення записів і виправлень до трудової книжки.
 • Облік руху трудових книжок і вкладишів до них.

7. Матеріальна відповідальність працівників

 • Підстави матеріальної відповідальності працівників.
 • Обмежена матеріальна відповідальність.
 • Повна матеріальна відповідальність.

8. Переведення на іншу роботу

 • Переведення працівника і зміна істотних умов праці.
 • Процедура оформлення перекладу.
 • Практична робота з оформлення перекладу.

9. Військовий облік працівників

 • Повідомлення військкоматів про прийнятих військовозобов'язаних і призовників.
 • Проведення звірок.
 • Повідомлення про зміну особистих даних військовозобов'язаних працівників.
 • Подача списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць

10. Службове відрядження

 • Процедура оформлення службових відряджень.
 • Категорії осіб, яких заборонено направляти у службові відрядження.
 • Облік документів у службових відрядженнях.
 • Практична робота з оформлення відрядження.

11. Щорічні відпустки

 • Види щорічних відпусток, тривалість і особливості надання.
 • Правила розподіл відпустки на частини.
 • Особи, які мають права на надання відпустки в зручний для них час.
 • Графік відпусток і повідомлення працівників про початок відпустки.

12. Робочий час

 • Норма тривалості робочого часу для різних категорій працівників. 
 • Неповний робочий час.
 • Змінна робота.
 • Розподіл дня на частини.
 • Підсумковий облік робочого часу.
 • Понаднормова робота.
 • Час відпочинку.
 • Святкові і неробочі дні.
 • Облік робочого часу.
 • Табель обліку робочого часу та правила його заповнення.
 • Практична робота щодо заповнення табеля і його перевірці.

13. Трудова дисципліна

 • Документи, які регламентують трудову дисципліну на підприємстві.
 • Відсторонення від роботи підстави і документи, які необхідно оформити.
 • Порядок застосування заохочень та стягнень.

14. Звільнення

 • Підстави припинення трудового договору.
 • Процедура оформлення звільнення.
 • Припинення строкового трудового договору.
 • Особливості звільнення працівника за його ініціативою; підводні камені такого звільнення.
 • Звільнення працівника з ініціативи роботодавця.
 • Процедура оформлення документів.
 • Права працівників і наслідки їх порушення для роботодавця.
 • Вихідна допомога.
 • Розрахунок з працівником і видача йому трудової книжки.
 • Практична робота з оформлення звільнення.

Тренер: Ірина Дяченко - спеціаліст з більш ніж 15-річним досвідом роботи в HR-менеджменті.

Тривалість курсу: 20 годин

Вартість курсу: 4000 грн.

Для реєстрації звертайтесь за адресою:м. Черкаси, бул. Шевченка, 444/3

або за телефонами:067-472-66-08, 063-271-01-39, 050-464-05-02, 0472-50-70-45

 

Час проведення

10.04

Місце проведення

м. Черкаси, бульвар Шевченка 444/3

Консалтингове агентство "Персонал"

Майстер-клас Ірини Дяченко «Перевірки інспекції з праці: актуальна практика HR-менеджера»

17 квітня

Майстер-клас Ірини Дяченко

«Перевірки інспекції з праці: актуальна практика HR-менеджера»

 (4 години)

Мета:  Сформувати розуміння як проходити перевірки Держпраці та як мінімізувати ризики підприємства.

Програма

1. Основні нормативні акти.

2. Дії перед перевіркою.

 • План перевірок Держпраці.
 • Підстави для позапланової перевірки.
 • Хто проводить перевірки дотримання законодавства про працю.
 • Які документи повинні надати перевіряючі?
 • Допускати або не допускати інспектора до перевірки?
 • Про загрозу «псевдоперевіряючих»-шахраїв.

3. Процес проведення перевірки.

 • Права інспектора.
 • Права роботодавця під час перевірки.
 • Рекомендації роботодавцям щодо проведення перевірок з праці.
 • Які теми та питання перевіряються?
 • Які документи досліджуються при перевірці?
 • Якщо у вас в офісі опинились "зайві" люди …
 • Строки проведення перевірок.

4. Результати перевірки.

 • Оформлення результатів перевірки.
 • Штрафи за порушення трудового законодавства.
 • Терміни сплати штрафів, їх примусове стягнення.

5. Роз’яснення про перевірки.

6. Додатково про теми що перевіряються.

 • Про зарплату.
 • Про відпустки.
 • Про облік робочого часу.
 • Про прийняття на роботу.
 • Про штатний розпис.

Вартість майстер-класу – 400 грн.

Для реєстрації звертайтесь за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 444/3

або за телефонами: 067-472-66-08, 063-271-01-39, 050-464-05-02, 0472-50-70-45

Час проведення

17.04

Місце проведення

м. Черкаси, бульвар Шевченка 444/3

Консалтингове агентство "Персонал"

Майстер-клас Любові Рисятової "Вишуканість ділового етикету"

19 квітня

Майстер-клас Любові Рисятової

«Вишуканість ділового етикету»

Очікування: Постійний та цілеспрямований розвиток.

Програма:

Тема 1. Введення в світ знайомих, але таких незнайомих речей.

 • Складова нашого буття.
 • Світ етикету нашого оточення.
 • Етикет, як правила душевної гігієни.

Тема 2. Роль етикету і ділових зустрічах.

 • Призначення зустрічі.
 • Роль секретаря.
 • Правило дванадцяти.
 • Зустріч в неформальній обстановці.

Тема 3. Етикет у спілкуванні.

 • Телефонна розмова (ілюзія присутності).
 • Перемовини.
 • Обмін візитками.
 • Листування після інтерв’ю.

Тренер: Любов Рисятова – експерт з ділового етикету в банківській сфері.

Вартість участі - 800 грн.

Тривалість майстер-класу - 8 год.

Чекаємо Ваших дзвінків за телефонами: +38 050-464-05-02, +38 067-472-66-08,

+38 063-271-01-39, +38 0472-50-70-45

 Або за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 444/3.

Час проведення

19.04

Місце проведення

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 444/3

Консалтингове агентство "Персонал"

ХХІІІ Міжнародна конференція «Ринок нерухомості: Філософія. Технології. Аналітика. Прогнози»

16-19 травня в м. Львів відбудеться ХХІІІ Міжнародна конференція АФНУ: «Ринок нерухомості: Філософія. Технології. Аналітика. Прогнози», де виступить спікером Директор КА "Персонал" - Ірина Кіркіна.

Час проведення

16.05 - 19.05

Місце проведення

Premier Hotel Dnister, м. Львів, вул. Матейко, 6

        Назад
Work.ua — робота в Україні
КА "Персонал":
тел. (0472) 50-70-35, (0472) 50-70-45,
корп. моб. (050) 464-05-02, (067) 472-66-08, (063) 271-01-39
Яндекс.Метрика