Курс "Менеджер з персоналу"

Модуль 1 «Основи HR-менеджменту»

 (7 год)

Мета: учасники отримають базові знання та цілісне уявлення про систему управління персоналом: інструментах, методах і підходах в роботі. Навчаться використовувати інструменти на практиці.

Цільова аудиторія

 • менеджери по персоналу - початківці, які хочуть систематизувати свій досвід і отримати нові знання;
 • інспектори з кадрів, які бажають розширити знання і отримати посаду менеджера з персоналу;
 • власники, керівники, для яких важливі знання та навички технології управління персоналом.

Програма

1. Введення в систему управління персоналом

 • З чого складається система управління персоналом.
 • Завдання управління персоналом.
 • Місце і роль управління персоналом в стратегії розвитку компанії.
 • HRM бізнес-процеси.
 • HR-метрики.

2. Кадрова служба

 • Місце кадрової служби в системі управління персоналом і структурі компанії. Завдання і відповідальність.
 • Основні нормативні документи, що регламентують кадрову роботу
 • Кадровий аудит.
 • Внутрішні регламентуючі документи по роботі з персоналом (положення про кадрову службу, посадові інструкції та ін.).

3. Організаційна структура підприємства

 • Призначення структури в побудову системи управління правління персоналом.
 • Практична робота по формуванню організаційної структури підприємства.

4. Штатний розклад

 • Призначення, особливості складання, і затвердження штатного розкладу.
 • Внесення змін.
 • Практична робота по складанню штатного розкладу.

5. Розвиток персоналу

 • Оцінка потреби в навчанні.
 • Планування розвитку та бюджет.
 • Форми, методи та інструменти навчання і розвитку персоналу їх призначення і особливості застосування.
 • Вибір провайдерів навчання.
 • Як скоротити бюджет на навчання без втрати якості.

6. Безкоштовні інструменти навчання

 • Мотивація.
 • Мета і методи мотивації.
 • Внутрішня мотивація.
 • Нематеріальна мотивація її види та особливості застосування.
 • Чим мотивувати різні категорії персоналу.
 • Інструменти матеріальної мотивації.

7. Оцінка персоналу

 • Суть і завдання.
 • Процедури проведення оцінки.
 • Атестація - завдання, етапи та методи проведення.
 • Документи необхідні для проведення атестації.
 • Результати оцінки.
 • Кадровий резерв - формування та робота з кадровим резервом.

8. Звільнення

 • Роль HR менеджера в процесі звільнення.
 • Причини, за якими працівники залишають компанію.
 • Як утримувати цінних працівників?
 • Вихідні інтерв'ю.

Вартість Модуля 1 - 1400 грн.

Модуль 2 «Технологія підбору персоналу»

 (8 год)

Мета: Ви дізнаєтеся про методи підбору персоналу, про принципи побудови системи адаптації, а також познайомитеся з ефективними інструментами і навчитеся їх використовувати їх на практиці.

Програма

1. Підбір персоналу

 • Планування потреби в персоналі
 • Етапи відбору та підбору персоналу
 • Заявка на підбір персоналу
 • Використання компетенцій при підборі персоналу (матриця компетенцій)
 • Складання профілю ідеального кандидата
 • Ефективне оголошення
 • Джерела і методи професійного пошуку персоналу
 • Призначення прямого пошуку і Head hunting
 • Побудова взаємодії з керівниками при підборі персоналу

2. Методи відбору персоналу

 • Використання кейсів і тестів при відборі персоналу
 • Інтерв'ю - види, структура, етапи
 • 3 обов'язкові умови для постановки правильних запитань на інтерв'ю
 • Як будувати відкриті питання
 • Методи розвитку навику активного слухання
 • Типи кандидатів
 •  Як працювати з статусними кандидатами
 • Закінчення підбору. Пропозиції щодо роботи
 • Практична робота як задавати цільові питання на інтерв'ю

3. Адаптація персоналу

 • Вихід на роботу. Організація робочого місця
 • Види і методи адаптації
 • Випробувальний термін та етапи адаптації
 • 4 інструменти для якісної адаптації нових працівників
 • Як зменшити плинність персоналу?
 • Написання плану адаптації менеджера з продажу

Вартість модуля 2 - 1600 грн.

 

Модуль 3 «Управління ризиками в кадровому діловодстві»

 (10 год)

Мета: Даний модуль допоможе кадровому співробітникові розібратися в кадрових питаннях, а також провести аудит своєї роботи.Учасники отримають комплект документів, які необхідні в повсякденній роботі відділу кадрів. У комплект входить: зразки наказів, посадових інструкцій, положень, форми облікової документації, типові інструкції, зразки документів для організації ефективної роботи кадрової служби.

Кадрове діловодство - одне з найважливіших напрямків в роботі будь-якої організації. Без знання основ кадрового діловодства неможливо ефективно працювати з персоналом (приймати, переводити, звільняти і т.д.).Адже будь-який збій в роботі відділу кадрів може привести до проблем в організації (наприклад, до штрафів і множиннихперевірок).Тільки знаючи основні правила кадрового діловодства,можна скласти документ, який буде мати юридичну силу.

Програма

1. Кадрова служба

 • Основні нормативні документи, що регламентують кадрову роботу.
 • Кадровий аудит.

2. Штатний розклад

 • Аналіз та актуалізація штатного розкладу (форма штатного розкладу, внесення змін).

3. Колективний договір

 • Сторони колективного договору, призначення, зміст і термін дії.
 • Процедура розробки, підписання та реєстрації колективного договору.
 • Відповідальність сторін.

4. Документи з обліку кадрів

 • Картка П2.
 • Особиста справа працівника.
 • Ведення кадрових журналів.
 • Терміни зберігання кадрових документів.

5. Трудовий договір

 • Види трудових договорів.
 • Особливості застосування контрактної форми трудового договору.
 • Трудові та цивільно-правові договори відмінності і практика застосування.
 • Документи, необхідні при оформленні на роботу.
 • Процедура прийому нового працівника.
 • Практична робота з прийому на роботу.

6. Правила ведення трудових книжок працівників

 • Класифікатор професій правила використання.
 • Трудова книжка особливості заповнення розділів трудової книжки.
 • Інструкція з ведення трудових книжок.
 • Первинне оформлення трудових книжок.
 • Правила внесення записів і виправлень до трудової книжки.
 • Облік руху трудових книжок і вкладишів до них.

7. Матеріальна відповідальність працівників

 • Підстави матеріальної відповідальності працівників.
 • Обмежена матеріальна відповідальність.
 • Повна матеріальна відповідальність.

8. Переведення на іншу роботу

 • Переведення працівника і зміна істотних умов праці.
 • Процедура оформлення перекладу.
 • Практична робота з оформлення перекладу.

9. Військовий облік працівників

 • Повідомлення військкоматів про прийнятих військовозобов'язаних і призовників.
 • Проведення звірок.
 • Повідомлення про зміну особистих даних військовозобов'язаних працівників.
 • Подача списків працівників, які підлягають приписці до призовних дільниць

10. Службове відрядження

 • Процедура оформлення службових відряджень.
 • Категорії осіб, яких заборонено направляти у службові відрядження.
 • Облік документів у службових відрядженнях.
 • Практична робота з оформлення відрядження.

11. Щорічні відпустки

 • Види щорічних відпусток, тривалість і особливості надання.
 • Правила розподіл відпустки на частини.
 • Особи, які мають права на надання відпустки в зручний для них час.
 • Графік відпусток і повідомлення працівників про початок відпустки.

12. Робочий час

 • Норма тривалості робочого часу для різних категорій працівників. 
 • Неповний робочий час.
 • Змінна робота.
 • Розподіл дня на частини.
 • Підсумковий облік робочого часу.
 • Понаднормова робота.
 • Час відпочинку.
 • Святкові і неробочі дні.
 • Облік робочого часу.
 • Табель обліку робочого часу та правила його заповнення.
 • Практична робота щодо заповнення табеля і його перевірці.

13. Трудова дисципліна

 • Документи, які регламентують трудову дисципліну на підприємстві.
 • Відсторонення від роботи підстави і документи, які необхідно оформити.
 • Порядок застосування заохочень та стягнень.

14. Звільнення

 • Підстави припинення трудового договору.
 • Процедура оформлення звільнення.
 • Припинення строкового трудового договору.
 • Особливості звільнення працівника за його ініціативою; підводні камені такого звільнення.
 • Звільнення працівника з ініціативи роботодавця.
 • Процедура оформлення документів.
 • Права працівників і наслідки їх порушення для роботодавця.
 • Вихідна допомога.
 • Розрахунок з працівником і видача йому трудової книжки.
 • Практична робота з оформлення звільнення.

Вартість модулю 3 - 2000 грн.

 

Тренер: Ірина Дяченко - спеціаліст з більш ніж 15-річним досвідом роботи в HR-менеджменті.

Загальна тривалість курсу "Менеджер з персоналу": 25 годин.

Загальна вартість курсу: 5000 грн.

Для реєстрації звертайтесь за адресою:м. Черкаси, бул. Шевченка, 444/3

або за телефонами: 067-472-66-08 (Viber), 063-271-01-39, 050-464-05-02, 0472-50-70-45


        Назад
Work.ua — робота в Україні
КА "Персонал":
корп. моб. (050) 464-05-02, (067) 472-66-08, (063) 271-01-39
Яндекс.Метрика